Pályázatok

2023

"Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE)" keretében a vis maior jellegű halpusztulás, illetve állományvesztés részleges kárenyhítése haltelepítéssel jogcímen valósult meg. 

2022