Pályázatok

2023

Jelen haltelepítés a Mohosz "Standard és preferált őshonos halfajok telepítése, visszatelepítése" / ÁPFE / pályázati támogatásával valósult meg.

Halfaj és korosztály szerinti összetétel:

Ponty háromnyaras : 1152 kg

Süllő kétnyaras :  196 kg

Jelen haltelepítés a Mohosz "Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat keretében a vis maior jellegű halpusztulás, illetve állományvesztés részleges kárenyhítése haltelepítéssel jogcím pályázati támogatásával valósult meg.

Halfaj és korosztály szerinti összetétel:

Ponty háromnyaras : 3400 kg

Csuka kétnyaras : 120 kg

Süllő kétnyaras: 120 kg

2022

2020